FAQ (NL)

Wij hebben alle veelgestelde vragen hieronder verzameld en beantwoord. Wordt jouw vraag hieronder niet beantwoord? Als je vraag betrekking heeft op de inhoud van een challenge. Stel je vraag dan op de 'discussion page' van de challenge. Vragen over het programma, de inkoopprocedure en andere algemene vragen kan je hier stellen.

 


A. Algemene vragen en uitleg van algemene concepten
Startup in Residence: InterGov is een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties die samen met startups hun impact op sociale vraagstukken wil vergroten. Momenteel nemen de volgende organisaties deel: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.
Challenge-eigenaren zijn de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de specifieke challenge. Ze lopen voorop bij elke uitdaging en beslissen welke startup met hen gaat werken. Eenmaal geselecteerd, werken ze met de startup samen om de oplossing voor de uitdaging te ontwikkelen. Deze ambtenaren hebben vaak een breed netwerk binnen de overheid en zijn in staat nieuwe ingangen en kansen voor startups te creëren.
Elke editie van Startup in Residence begint officieel met een kick-off. Dit evenement wordt gebruikt om de gekozen startups de mogelijkheid te geven hun winnende ideeën te presenteren voor het bredere publiek. Dit evenement markeert het begin van de in residence periode, waarin startups en ambtenaren worden opgeleid en geholpen om hun ideeën en oplossing verder te ontwikkelen.

Demodagen zijn evenementen aan het einde van elke editie. Deze evenementen markeren het einde van de verblijfsperiode en worden gebruikt om de uiteindelijke oplossing te presenteren. Startups laten aan de genodigden zien wat ze de afgelopen maanden hebben ontwikkeld en proberen andere organisaties over te halen om ook hun product te kopen of te investeren in hun ontwikkeling.


B. Vragen over geschiktheidseisen
Een startup is een bedrijf met het creatieve vermogen om innovatieve, praktische en/of ongebruikelijke oplossingen te bedenken. Je moet wel met een uittreksel van de KvK aantonen, dat je bevoegd bent in Nederland de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Bovendien mag je als startup, of een leidinggevende binnen de startup, niet door de rechter veroordeeld zijn. Er is geen officiële leeftijdsgrens voor jouw startup. Wel proberen wij te focussen op relatief jonge bedrijven.
Er is geen officiële leeftijdsgrens voor jouw startup. Wel proberen wij te focussen op relatief jonge bedrijven
Alle varianten van startups (early-late stage) kunnen zich aanmelden voor een van de Startup in Residence challenges. Tijdens het opleidingstraject wordt er samen met de startup gekeken in welke fase het bedrijf zit en wat voor soort training er het beste past.
Het is niet verplicht om een in Nederland opgerichte startup te zijn. Wel moet het bedrijf op het moment van aanmelding ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in Nederland.
Nee, je kan je slechts voor een challenge aanmelden binnen deze ronde van Startup in Residence InterGov. 
Ja. Alle vormen van rechtspersonen (vereniging, stichting, bv, nv) kunnen meedoen aan het Startup in Residence programma. Het bedrijf mag echter geen beursgenoteerde onderneming zijn.
De specifieke eisen per challenge zijn te vinden op de individuele challenge pagina’s. Let hierbij goed op dat er verschillende aanbestedingsvormen zijn die elk andere eisen hebben.
De deadlines per challenge kunnen verschillen. Kijk voor de specifieke data op de individuele challenge pagina. Deze staan zowel links bovenaan als in de tijdlijn vermeld.


C. Vragen over het Startup in Residence: InterGov programma
Bij Meervoudig Onderhandse Aaanbesteding (MOA) challenges: Na de aanleverdeadline wordt er een top 5 gekozen door een samengestelde jury. Deze top 5 zal hun oplossing gaan pitchen voor deze jury, waarna er vervolgens de beste wordt gekozen.

Bij de Uniforme Europese Aanbesteding (UEA) worden eerst alle inzendingen schriftelijk beoordeeld. Daarna worden de beste 3 startups uitgenodigd voor een presentatie. Na afloop van deze presentaties dienen de startup een definitieve offerte in. Op basis van deze offertes wordt de beste startup gekozen.
De winnende startup ontvangt tot maximaal 25.000 euro om hun product te ontwikkelen en testen in de in residence periode. Daarnaast worden zij ook in contact gebracht met sleutelfiguren binnen de overheid die hen verder kan helpen met het uitrollen van hun oplossing.
Het programma bevat een opleidingstraject waarin de startups de kans krijgen hun ideeën en bedrijf verder te ontwikkelingen. Daarnaast zullen zij ook veelvuldig samenwerken met ambtenaren om zo samen tot de gewenste oplossing te komen.
Het programma bestaat uit verschillende elementen waarbij de startup betrokken moet zijn. Deze zijn in het begin wat intensiever, waarbij gemiddeld 1 dag per week besteed zal worden aan SIR. Naarmate het programma vordert neemt deze intensiteit iets af en zal het rond de 0.5 dagen per week liggen. Naast deze bijeenkomsten besteed de gemiddelde startup nog 1-2 dagen per week aan de interne ontwikkeling van het product.
Het trainingsprogramma omvat lessen omtrent alle uitdagingen die startups tegenkomen bij het opstarten en doorgroeien van hun bedrijf. Deze lessen varieren van onder andere van 'Product-market fit' en 'channeling & scalability' tot 'MVP & non-code MVP'. Deze trainingen worden momenteel verzorgd door expertise bureau 'Ideahackers'. Hun teamsamenstelling zorgt voor een brede en uiteenlopende basiskennis de startups kan helpen te slagen.
Normaliter wordt er inderdaad een fysieke aanwezigheid van de startup verwacht. Nu vanwege de corona maatregelen is dit echter niet haalbaar. Veel sessies zullen daarom ook online plaatsvinden. In toekomstige bijeenkomsten waarin dit wel weer mogelijk is kan er, indien overeengestemd met alle betrokken, gekozen worden om enkele activiteiten alsnog online te faciliteren.

Mis nooit een challenge!