Hoe kunnen gemeenten flexibel de verkeersrichting van voetgangers sturen, zodat we op 1,5 meter afstand kunnen blijven?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Om corona besmetting te voorkomen is het belangrijk dat we elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Een oplossing daarvoor is om veel meer met eenrichtingsverkeer voor voetgangers te werken in binnensteden en op andere plekken waar grote mensenmassa’s samenkomen. 

Immers, als we dezelfde kant op lopen, is het gemakkelijker om anderhalve meter afstand te houden. Maar hoe organiseer je dat in steden die daar niet op zijn ingericht. Hoe houd je steden leefbaar en gezellig? En hoe speel je in op wisselende omstandigheden. 

De juiste looprichting kan namelijk afhangen van het moment van de dag, maar ook van toevallige omstandigheden en incidenten. Kortom, soms is linksaf de beste optie en soms zou je willen dat iedereen naar rechts loopt. En soms is het zo rustig dat het niet uit maakt. 

De lastigste vraag is daarbij hoe je ervoor zorgt dat mensen doen wat de minste kans op besmetting veroorzaakt. Hoe kunnen gemeenten flexibel sturen wanneer nodig en maximale vrijheid geven wanneer het kan? Voor die uitdaging zoeken we oplossingen. 

Hebben jullie die oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

 

Waar zijn we naar op zoek?

Wat wij zoeken is een oplossing voor gemeenten die flexibele sturing van voetgangers mogelijk maakt. 

Het systeem moet werken in drukbezochte gebieden. Van steden met een (historische) binnenstad tot aan recreatiegebieden. De oplossing moet makkelijk toepasbaar zijn voor gemeenten of veiligheidsregio’s. 

Het systeem dient flexibel te zijn, met zo min mogelijk onnodige effecten op het stedelijk leven. Zo behouden we de maximale vrijheid met tegelijkertijd de benodigde veiligheid. Dit vergroot de acceptatie van het systeem. Er dient rekening gehouden te worden met privacy by design. Daarnaast moet de oplossing op korte termijn haalbaar zijn en makkelijk op schalen naar gebruik door vele gemeenten en regio’s.  We zoeken partijen die dit aankunnen.

Bij een succesvolle oplossing zullen gemeenten de daadwerkelijke afnemer van de ontwikkelde oplossing/tool zijn. Meerdere gemeenten hebben al interesse getoond in de mogelijke oplossing. Daarnaast is er een pilotgemeente gevonden voor eventuele testen.

Naast de directe toepassing voor de huidige coronacrisis, moet de tool bij voorkeur ook breder toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld bij rampenbestrijding of bij drukte door evenementen.
 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zoeken naar de technische (smart city) oplossing van dit probleem. Niet naar een puur fysieke oplossing. In combinatie is wel mogelijk.

 

Wat is er te winnen?

De oplossing die we zoeken is onderdeel van de zoektocht van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Bij deze zoektocht is een groep gemeenten en bedrijven betrokken die onder andere gaan leren en experimenteren met de oplossing, in dit geval al vanaf het beginstadium en de ontwikkeling van het Minimal Viable Product. 

Voor startups is het interessant om aan deze challenge mee te doen omdat we niet alleen een interessante opdracht geven, maar ook een enorm waardevol netwerk op het gebied van digitalisering en technologisering van de stad aanbieden. Dit netwerk bestaat allereerst uit de partners van de City Deal, waar verschillende overheidsorganisaties aan meewerken, bedrijfsleven en bracheorganisaties, en maatschappelijke organisaties. De City Deal maakt deel uit van de bredere bestuurlijke agenda van Agenda Stad. Partners van Future City Foundation maken ook deel uit van het directe netwerk.

Dit netwerk kan tot andere opdrachten leiden voor dit product.


en

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma bij een of meerdere van de partners van de citydeal.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 22 juni om 14:00-15:30. Aanmelden kan tot en met 19 juni 12.00. Aanmelden informatiebijeenkomst

Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in hetzelfde document). Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Offerteaanvraag (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (docx download)). Sla deze op als pdf.
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkopen van diensten en opdrachten: ARVODI-2018 (pdf download).


De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). 
Pitches in English are allowed.Timeline
Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Maandag 22 juni 14.00-15.30 - Informatie meetup - aanmelden kan tot vrijdag 19 juni 12.00
 • Dinsdag 23 juni - Deadline vragen stellen
 • Donderdag 2 juli, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Donderdag 9 juli - Eerste selectiebesluit
 • 15 - 17 juli - Pitchronde
 • Vrijdag 24 juli - Gunningsbesluit
 • Maandag 3 augustus - Start samenwerkingAchtergrondinformatie

Wat is een citydeal?
City Deals zijn voor het Ministerie van BZK het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.
Zie www.agendastad.nl/city-deals/ 

De city deal Slimme stad

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we een toolbox met instrumenten, technische producten, verordeningen et cetera die eraan bijdragen om deze ontwerpprincipes in de praktijk toe te passen. De tools die we ontwikkelen moeten haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. De City Deal bundelt samen met de Impactcoalitie Digitalisering van de Buitenruimte haar krachten met andere partijen en initiatieven die bezig zijn met de gevolgen van digitalisering en technologisering op onze samenleving. Zo profiteren we van elkaars kennis(ontwikkeling) en hebben onze resultaten meer zeggingskracht.

Lees hier meer achtergrondinformatie over:

Vragen kan je stellen tot 23 juni 2020, 17.00 uur. Wacht niet tot het laatste moment!

anoniem 23-06-2020reageer
zijn er al beoogde pilotsteden?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 23-06-2020reageer
De gemeente Den Haag is beschikbaar voor een pilot. Daarnaast is er ook vanuit meerdere steden interesse getoond in een potentiële oplossing. Echter, de oplossing moet wel toepasbaar zijn binnen alle Nederlandse gemeenten.

anoniem 23-06-2020reageer
Mogen dat ook andere steden zijn dan deze eerder genoemde pilotsteden?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 23-06-2020reageer
Jazeker, het dient goed toepasbaar te zijn in de bieden met een drukke binnenstad. De uiteindelijk oplossing moet een uitkomst bieden die implementeerbaar is voor alle steden. De voorkeur binnen de 'in residence' periode ligt bij de partners die al onderdeel zijn van de citydeal. Dit omdat de contacten met deze steden al gelegd zijn.

anoniem 23-06-2020reageer
Kan er binnen de oplossing van het vraagstuk ook gebruik worden gemaakt van huidige technologieën binnen een stad, zoals bijvoorbeeld sensoren?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 23-06-2020reageer
Het gebruik van aanwezige sensoren behoort tot de mogelijkheden. Dit geldt vooral voor binnensteden, want in buiten stedelijke gebieden zijn over het algemeen minder sensoren aanwezig. Echter, de oplossing dient uiteindelijk geïmplementeerd te kunnen worden in alle Nederlandse steden. Het gebruik van stad-specifieke meetinstrumenten is daardoor niet handig.

anoniem 23-06-2020reageer
Kunnen we vragen stellen aan pilotgemeenten?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 23-06-2020reageer
ja

anoniem 23-06-2020reageer
in hoeverre is GPS data beschikbaar?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 23-06-2020reageer
Wifi tracking is niet beschikbaar, want dat mag niet. De startup dient heir zelf over na te denken.

anoniem 23-06-2020reageer
Living labs Scheveningen is een pilot locatie waarbij niet duidelijk is welke data wordt verzameld. Dus moeten we zelf met de eindverantwoordelijken in gesprek?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 23-06-2020reageer
De data die je moet hebben is hoe druk het real-time is. Waarschijnlijk wordt dit al deels verzameld.

anoniem 23-06-2020reageer
wat zijn wat jullie betreft de belangrijkste uitdagingen?

Ministerie van BZK, Provincie Zuid-Holland & Gemeente Den Haag 23-06-2020reageer
Belangrijkste uitdaging zit in de communicatie met de inwoners in de straat zelf. Ervoor zorgen dat mensen gaan doen wat je wil (link of naar rechts lopen bv). Er zijn gradaties van bv advies, tot corona (urgent dringend) tot noodzakelijk advies (bij rampen). Dus concluderend hoe communiceer je met de mensen in de stad?

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!