Geluidsoverlast reduceren met slimme innovaties

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma

Share challenge

Max. €25.000 | Programma

deadline verlopen

Verschillende geluidsbronnen in Scheveningen worden als hinderlijk ervaren door omwoners. Daarnaast levert het overlast op binnen het natuurgebied waar onder meer vogels broeden en vleermuizen leven. De geluidsoverlast wordt veroorzaakt door strandtenten, feestjes en strandgangers. Op zomerdagen wordt er overdag muziek afgespeeld door toeristen en bezoekers. Daarnaast wekt verkeer aan de boulevard ergernis op; auto’s staan met draaiende motor in de file voor een parkeerplek en motoren produceren lawaai bij het optrekken.

 

Met Living Lab Scheveningen hopen we innovatieve oplossingen te vinden voor het terugdringen of wegnemen van geluidsoverlast. Met behulp van nieuwe technologie willen we ook bestaande mogelijkheden op grotere schaal testen.

 


Waar zijn we naar op zoek?
Voor het gebied Noordboulevard en Zwartepad zijn we op zoek naar op nieuwe technologie gebaseerde oplossingen tegen geluidsoverlast. Het betreft dan innovatieve oplossingen; technologie die zich nog wil/moet bewijzen. Ook deeloplossingen zijn hierbij welkom.

We zoeken makers die de uitdaging zien van werken aan zee, bij een drukke boulevard en parkeerplaats met alle uitdagingen van dien. We zoeken partijen die niet bang zijn te falen. We zoeken vernieuwers die wij verder kunnen brengen en die de waarde laten zien van de technologie van morgen.

Het doel is dat het product als ‘proven concept’ zijn weg gaat vinden binnen de stad en de provincie.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We zijn niet op zoek naar consultants die het huidige proces optimaliseren. Verder zijn we niet op zoek naar studenten die puur een schoolopdracht vervullen.

 

Stakeholders

Stakeholders: 

 • Smart City gemeente Den Haag – Projectteam Living Lab Scheveningen. 
 • Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag 
 • Provincie Zuid Holland
 • T-Mobile
 • TU-Delft
 • Bewoners & lokale ondernemers

 

Living Lab Scheveningen staat binnen het gebied Noordboulevard en het Zwarte Pad in Scheveningen als initiatief van de gemeente Den Haag. Living Lab is een unieke proeftuin in de openbare ruimte met veel aanzien en natuur. Binnen het gebied staan meerdere Smart City Hubs* met dankzij T-Mobile voldoende glasvezelconnectiviteit en voldoende stroom. Er wordt ook samengewerkt met de Provincie Zuid-Holland die 55 andere gemeentes vertegenwoordigt.

 

Wat is er te winnen

Je krijgt begeleiding, exposure en financiële middelen. Daarnaast mag je gebruikmaken van de Smart City hubs en het 5G-netwerk van T-Mobile. Wanneer je product of technologie succesvol is, fungeert deze als showcase die de gemeente Den Haag op termijn ook in de rest van de stad en 55 andere steden van de provincie Zuid-Holland kan inzetten.


Achtergrondinformatie 


Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vond plaats op 12 december. Alle antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst zijn te vinden op de discussion page.

 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 December: Informatie meetup - meld je aan voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

Aman Jindal 05-12-2019reageer
Hello, I am quite curious to learn more about this challenge! We are a young tech startup based in Delft and working on mitigating the effects of noise pollution in urban areas using our active noise cancellation technology for buildings, making them healthier and more comfortable. I have a few questions in this regards: - In this challenge, what kind of noise are we planning to tackle? Is it from the music, road, tram/trains etc? - Secondly, is noise here considered a problem for people living in their houses or people outdoors? Looking forward to have a fruitful discussion on this. Kind Regards- Aman Jindal CEO, DeNoize

Aman Jindal 05-12-2019reageer
Hello, I am quite curious to learn more about this challenge! We are a young tech startup based in Delft and working on mitigating the effects of noise pollution in urban areas using our active noise cancellation technology for buildings, making them healthier and more comfortable. I have a few questions in this regards: - In this challenge, what kind of noise are we planning to tackle? Is it from the music, road, tram/trains etc? - Secondly, is noise here considered a problem for people living in their houses or people outdoors? Looking forward to have a fruitful discussion on this. Kind Regards- Aman Jindal CEO, DeNoize

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 09-12-2019reageer
Hi Aman, thanks for your interest in our Usecase. As stated in the Usecase description we are looking at multiple sources of noise that the residents of Scheveningen perceive as annoying: caused by beach pavilions, organized parties and visitors of the beach. On summer days, visitors play music during the day. In addition, traffic on the boulevard is annoying; cars with the engine running in a traffic jam playing loud music and motorcycles producing noise when accelerating. It’s considered a problem for people in their houses or in the summertime people are living more outdoors in their gardens, balcony or when leaving a window open. If you have any more questions please let us know. Or hope to see you at the information meeting. Kind regards,

Aman Jindal 10-12-2019reageer
Hello, Thanks for the clear answer. I am looking forward to the info meeting on Thursday. See you then!

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Welke support bied je tijdens het programma?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
De challenge ‘geluidsoverlast reduceren’ is een van de use cases voor het Living Lab Scheveningen. De fysieke Smart City Infrastructuur (SCI) van het Living Lab staat ter beschikking om nieuwe technologie in de buitenruimte te testen. Het programmateam van het Living Lab Scheveningen biedt ondersteuning bij het opzetten van de POC.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wie zijn de contactpersonen vanuit GDH en PZH?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Het contact in deze fase loopt via het Startup in Residence programma. Contactpersonen zijn Arinda van der Meer, Barbara Waltmans en Duncan Waardenburg, te bereiken via startupinresidence@denhaag.nl.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Is het een regelvrij gebied?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Nee, het is een gebied waar mensen wonen en waar veel bezoekers komen. Dus zeker niet volledig regelvrij. Vanuit de gemeente is het gebied wel aangewezen als testgebied voor nieuwe slimme toepassingen en mogelijkheden die nieuwe (digitale) technologie biedt.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wat is het bereik van 5G?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Dat is afhankelijk van de oplossing en de behoefte hierin. Gedurende het proces zullen we je actief koppelen aan technische mensen van T-Mobile.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Combinatie met andere technologieën/systemen nodig of relevant (video/licht)?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Dat kan zeker nuttig zijn. We staan open voor alle ideeën die de startups aandragen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Is het nodig om het specifieke paviljoen aan te wijzen die te veel geluid produceert?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Nee, geluidsoverlast kan vele veroorzakers kennen. Uiteraard staan we open voor alle ideeën die de startups aandragen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Hoeveel kan onze sensor in de Selux lantaarnpaal? Moet dit in overleg met de leverancier?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Naar aanleiding van de aangedragen oplossing zullen we vanuit het programmateam dit proces samen met de startup verder begeleiden. In deze fase zullen we zeker waar nodig overleg met de leverancier initiëren.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wat is het merk v.d. nieuwe lichtmasten?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Op de Noordboulevard is Selux is de leverancier van de lichtmasten en het type is Lif. Echter kennen we meer mogelijkheden om aan te sluiten op de Smart City Infrastructuur. Denk hierbij aan kiosken.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Hoeveel lichtmasten zijn er in het gebied?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Er komen op het Zwarte Pad: - 63 hubs, waarvan - 19 hoge lichtmasten - 17 lage lichtmasten (1,5m hoog) - Er komen op de Noordboulevard: - 52 hubs, waarvan - 14 stuks Selux Lif (modulaire mast) op het voetgangersgebied - 25 stuks lichtmasten overig Een Smart City Hub is een object in de buitenruimte dat onderdeel is van de Smart City Infrastructuur (SCI). Het is een 'drager' waarop / aan / in AUX gemonteerd kunnen worden, en welke voorzien wordt van ondergrondse infra; kabels en leidingen voor voeding en connectiviteit via glasvezel. De drager kan van alles zijn; een bushokje, een tramhalte; een kiosk; een trafo; een lichtmast.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wie is de leverancier van 5G?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
T-mobile is onze partner voor de realisatie van 5G in dit gebied.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Welke videocamera’s hangen er al?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
De oude situatie is niet relevant. De omgeving wordt volledig vernieuwd (zie vraag 7). Indien het voor je oplossing nuttig is om camera’s te hebben, dan is dat, rekening houdend met privacy en AVG, bespreekbaar. Iedere oplossing zal worden getoetst met de (lokale) stakeholders (Bewoners, Ondernemers, Gemeentelijke diensten en evt. Universiteiten/Hogescholen)

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Jullie vragen om veelzijdig geluid te verminderen. Tot hoe ver verwachten jullie dat het geluidsoverlast zal worden gereduceerd?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
We laten ons graag verrassen door jullie inventiviteit. Het doel is om de geluidsbeleving van de bewoners te verbeteren. Gezien de nieuwe situatie dermate wordt veranderd, is er geen relevante nulmeting.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Wat zijn de bestaande systemen rondom geluidsvermindering?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Voor alle horeca, gelden dezelfde normale normen voor geluid. Daarnaast is er de Muziekregeling Scheveningen en heeft te maken met het melden van geluidsoverlast door omwonenden bij de Omgevingsdienst Haaglanden, als je belt met klachten over een strandpaviljoen komt er sneller een toezichthouder meten.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Zijn er kaders waarin de oplossing moet passen buiten wat er genoemd is?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
De oplossingen moeten gebruik maken van de Smart City Infrastructuur (SCI) en/of 5G. Buiten wat er genoemd is zijn er geen aanvullende kaders. De oplossing moet werkbaar/acceptabel zijn voor bewoners, bezoekers, gemeente en ondernemers. Ons doel is vooral snel te leren van de nieuwe techniek in relatie tot 5G en de SCI.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
What are the parameters for the stakeholders to judge if a particular solution can have future impact?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Oplossingen moeten gebruik maken van de Smart City Infrastructuur (SCI) en/of 5G. We zijn vooral op zoek naar een innovatie oplossing passend binnen de doelstellingen van het Living lab Scheveningen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
What kind of pilot is feasible under this challenge?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
We zijn vooral op zoek naar een innovatie oplossing passend binnen de doelstellingen van het Living Lab Scheveningen. Alle oplossingen die bijdragen aan de reductie van geluidsoverlast of de beleving van geluidoverlast passend binnen het budget van de challenge zijn in onze ogen haalbaar.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Noise reduction in how many houses? What area?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Het betreft het gebied rond de Noord Boulevard en het Zwarte Pad. In totaal zijn er ongeveer ongeveer 1400 huizen in dit gebied. Goed om op te merken is dat we niet precies weten hoeveel van deze woningen worden beïnvloed door geluid en hoe ernstig de geluidsoverlast is. Naast woningen en mensen willen we ook rekening houden met het naastliggende natuurgebied.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Would it be possible for the gemeente to share noise related data to better understand the problem?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Er is data beschikbaar bijvoorbeeld over overlastmeldingen in dit gebied. Dit is echter geen openbare data en hier wordt nu niet periodiek over gerapporteerd in openbare stukken.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 20-12-2019reageer
Waar wonen de mensen die last hebben?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 20-12-2019reageer
Het betreft het gebied rond de Noord Boulevard en het Zwarte Pad. In totaal zijn er ongeveer ongeveer 1400 huizen in dit gebied. Goed om op te merken is dat we niet precies weten hoeveel van deze woningen worden beïnvloed door geluid en hoe ernstig de geluidsoverlast is. Naast woningen en mensen willen we ook rekening houden met het naastliggende natuurgebied.

anoniem 02-01-2020reageer
Kunnen jullie bij benadering aangeven hoe groot (lengte en breedte) het gebied Noordboulevard en het gebied Zwarte Pad is?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 06-01-2020reageer
De noordboulevard is ongeveer 340 meter lang en 50 meter breed Het zwarte pad is ongeveer 630 meter lang en rond de 50 meter breed.

anoniem 02-01-2020reageer
Is bekend welk communicatieplatform wordt gehanteerd of een videomanagementsysteem waarop wij kunnen aansluiten en zoja, kunnen jullie informatie verstrekken omtrent architectuurplaatje van dit platform ?

Gemeente Den Haag & Provincie Zuid-Holland 06-01-2020reageer
Beste anoniem, Het Livinglab Schevening levert alleen de smartcity infrastructuur zoals stroom, connectiviteit en de opstelpunten. Communicatieplatform en dataopslag en dergelijke dienen door de startup zelf te worden gerealiseerd. Uiteraard denkt het Livinglab Scheveningen team graag mee. Voor alle duidelijkheid: we vragen in eerste instantie een concept / proof of concept in de vervolg fase zal dit nader moeten worden uitgewerkt.

Uitslag

31 januari 2020

Deelnemers hebben op vrijdag 31 januari de uitslag per e-mail ontvangen. Eind maart worden de winnaars bekend gemaakt. Houd in de tussentijd de social kanalen in de gaten voor meer informatie. 

Facebook, Twitter, Instagram: @SIRintergov

Linkedin: Startup in Residence Intergov

De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!