Verzin een slimme oplossing om consumenten te helpen minder zuivel te verspillen na de houdbaarheidsdatum

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 januari 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000,- | Programma

Share challenge

Max. €25.000,- | Programma

deadline verlopen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en dan met name het team Duurzaam Voedsel, is op zoek naar een innovatieve oplossing om de verspilling van zuivelproducten door consumenten tegen te gaan.

 

Gemiddeld gezien verspillen Nederlanders 34,3 kilo vast voedsel en 45,5 liter vloeistoffen per persoon per jaar. De meest verspilde producten zijn brood en zuivel, met 5,1 kilo eetbaar zuivel en 14 liter drinkbare zuivel per persoon per jaar (bron). Dit heeft veel impact op het milieu en heeft ook sociale en financiële consequenties. 

 

Verschil tussen ‘ten minste houdbaar’ tot en ‘te gebruiken tot’

Houdbaarheidsdata zijn verwarrend voor consumenten: slechts 50% van de Nederlanders weet het verschil tussen ‘ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’. Als ze niet zeker weten of iets nog eet- of drinkbaar is, is er een kans dat ze het onnodig weggooien. 

 

‘Te gebruiken tot’ (TGT) is een veiligheidsindicator: je moet het product uiterlijk voor die datum consumeren (of invriezen). ‘Ten minste houdbaar tot’ (THT), vaak gebruikt voor zuivel, is een kwaliteitsindicator. Het product is na die datum nog steeds veilig te consumeren. Gebruik jouw zintuigen om te bepalen of de smaak nog goed is: kijk, ruik en proef. Niet iedereen doet dit om verschillende redenen. Gebrek aan kennis over hoe je de THT-datum moet interpreteren en hoe je kunt vaststellen of een product al dan niet eet/drinkbaar is, draagt op huishoudniveau bij aan voedselverspilling.

 

Het Voedingscentrum biedt inzicht in houdbaarheidsdata en geeft ook veel informatie en de nieuwste cijfers over consumenten en verspilling.


 

De grootste voedselverspillers

Huishoudens met kleine kinderen (0 tot 12 jaar) behoren tot de grootste voedselverspillers. Zij gooien vaker een product direct weg als de THT-datum is overschreden (15%) dan anderen (10%). De reden die ze daarvoor geven is omdat ze bang zijn ziek te worden. De helft van de jonge gezinnen gooit af en toe zuivel weg waarvan de THT-datum is overschreven. Meer dan 8 van de 10 ouders wil flexibeler omgaan met THT-producten als ze weten dat dit kan (wat ook zo is). Mensen informeren en ze helpen te herkennen wanneer je een product nog prima kunt consumeren helpt ze op hun eigen inschattingsvermogen te vertrouwen en zorgt ervoor dat zij minder eten verspillen.

 

Je vindt meer over het tegengaan van voedselverspilling op de website van het Voedingscentrum en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (waar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een actief lid van is), met onder meer informatie over consumentencampagne #verspillingsvrij, informatie over voedselverspilling, informatie over houdbaarheidsdata, en de Bewaarwijzer (met informatie over zuivelproducten).  

 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We willen Nederlanders helpen om vloeibare zuivelproducten (melk, yoghurt, etc.) te consumeren die na het overschrijden van de THT-datum nog steeds veilig en lekker zijn. Help ze hun zintuigen te gebruiken om te bepalen of iets nog lekker is. We zoeken iets dat simpel en creatief is en heel eenvoudig thuis te gebruiken. Iets dat mensen echt activeert om hiermee minder voedsel te verspillen. Er zijn diverse mogelijkheden en uitgangspunten voor het benaderen van dit probleem. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is op zoek naar een innovatieve oplossing die wordt omarmd door de markt en die realistisch (betaalbaar) en schaalbaar is in toepassing. 

 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?

We willen niet een (zoveelste) app. Dit is een mogelijkheid, maar we hebben een zeer sterke voorkeur voor een niet-digitale oplossing. 

 

 

Wat is de impact?

Op wereldwijde schaal wordt 33% van al het voedsel verspild. Dit is een enorm probleem. Voedselverspilling kost globaal gezien zo’n 500 kilo CO2 per persoon per jaar. Met name vlees en zuivel dragen bij aan klimaatverandering door voedselverspilling. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hetzelfde doel als Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) 12.3: om in 2030 de voedselverspilling te halveren. Aangezien zuivelproducten in Nederland veel bijdragen aan voedselverspilling, in combinatie met het gebrek aan kennis over de houdbaarheid van producten, kan deze uitdaging een flinke bijdrage leveren aan het behalen van ons doel.


 

 

Wat is er te winnen in het programma?

 • Maximale vergoeding van €25.000,- die we in passende termijnen uitkeren.
 • Vijf maanden co-creatie accelerator-programma
 • Mentors en deskundigen;
 • Een werkplek om samen te werken met onze ambtenaren.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid;
 • Promotie van de startup en mogelijke media-aandacht;

 

 

Voorwaarden en selectiecriteria

 

 

Timeline

 • Donderdag 21 november: Lancering challenge
 • 12 december: Informatie meetup - meld je aan uiterlijk voor 6 december: aanmelden
 • Vragen stellen kan tot en met 2 januari
 • Maandag 20 januari 12.00: deadline insturen aanmelding (was 17 januari 12.00)
 • Wordt later bekend gemaakt: eerste selectie
 • Wordt later bekend gemaakt: live-pitches

 

 

Vragen

 • (Inhoudelijke) vragen over deze challenge kan je stellen via de discussion page
 • Vragen en meer uitleg over het Startup in Residence InterGov programma kan je stellen en vinden op deze pagina.

David Kat 22-11-2019reageer
Waarom is er een voorkeur voor niet-digitale oplossingen? Is dat in het kader van overheidsbeleid?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 11-12-2019reageer
Beste David, Er is een voorkeur voor niet-digitale oplossingen omdat we iets willen dat heel simpel is en eenvoudig thuis te gebruiken is. We willen dat mensen zélf weer gaan begrijpen wat de houdbaarheidsdatum betekent en hoe daarmee om te gaan, dat ze weer weten hoe ze zelf kunnen bepalen (kijken, ruiken, proeven) of een product na de THT datum nog geschikt is voor consumptie. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat apps om voedselverspilling te verminderen niet erg effectief zijn in het daadwerkelijk voorkomen van voedselverspilling (https://eu-refresh.org/ict-tools-food-management-and-waste-prevention-consumer-level). Het is niet in het kader van overheidsbeleid.

Sarah Ashraf 16-12-2019reageer
Can we upload pitch and UEA form in English or it has to be in Dutch?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 10-01-2020reageer
English is ok.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 26-12-2019reageer
Maakt het uit als we al een startup hebben die zich richt op voedselverspilling?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 26-12-2019reageer
Nee, ook met een bestaande startup kun je gewoon inschrijven. De oplossing voor de challenge mag echter nog niet bestaan. Een verbeterde versie van een bestaande oplossing is wel toegestaan.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Maakt het uit als we al een startup hebben die zich richt op voedselverspilling?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Nee, ook met een bestaande startup kun je gewoon inschrijven. De oplossing voor de challenge mag echter nog niet bestaan. Een verbeterde versie van een bestaande oplossing is wel toegestaan.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Als we geselecteerd worden, welke ondersteuning biedt de overheid dan om de oplossing te verspreiden bij de consument?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Dat hangt er helemaal vanaf wat voor “oplossing” er gevonden is. Maar we gaan uiteraard samen kijken wat de beste manier is en de beste partner daarbij, om deze bij zo veel mogelijk huishoudens in Nederland te krijgen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Hoe zal de overheid winst maken als er een goede oplossing wordt gegeven?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
De overheid zal hier geen winst op maken.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Tot hoe ver werken jullie samen met food sharing initiatieven?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Op dit moment werken we veel samen in de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en de partijen die daarbij zijn aangesloten. Voor een overzicht daarvan zie https://samentegenvoedselverspilling.nl/bedrijven/

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Wat zijn bestaande systemen die jullie getest hebben die niet werken? Wat zijn de “biggest failures”?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Zo’n 10 jaar geleden, toen we begonnen met het onderwerp voedselverspilling, hadden we de focus op het geld dat de consument kon besparen door minder voedsel verspillen. Dat bleek niet voldoende motivatie.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Bestaan er raakvlakken met andere interne campagnes?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Ja, de huidige consumentencampagne Hoe #Verspillingsvrij ben jij, en de huidige klimaatcampagne Iedereen doet wat.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Wat is jullie doelgroep?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Gezinnen met jonge kinderen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Als er minder melk verspild wordt, hoe zullen de melkproducenten daarop reageren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Die zullen daar waarschijnlijk blij mee zijn, zij produceren een product waar ze trots op zijn en niemand wil dat dat verspild wordt. Daarnaast is het goed voor het imago, zeker als ze erbij betrokken zijn.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Worden de bedrijven hier ook bij betrokken?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Dat is zeker de bedoeling en is aan de startup die ermee aan de slag gaat om op te pakken.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 15-01-2020reageer
Welke data hebben jullie allemaal? Data over beweegredenen waarom het weggegooid wordt?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15-01-2020reageer
Er is veel bekend over verspilgedrag van consumenten, zie de website van het Voedingscentrum en de recente Monitor Voedselverspilling bij huishoudens in NL 2019, waarnaar ook in de challenge tekst wordt verwezen.

Selectie bekend vrijdag 14 februari

03 februari 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 14 februari.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!