Programma (NL)

Startup in Residence InterGov is een innovatieprogramma waarin overheden samenwerken met startups. Dit programma - anders dan normale overheidsaanbestedingen waarin er gesproken wordt van een opdrachtgever en opdrachtnemer relatie - gaat uit van co-creatie. In het programma van een aantal maanden werken ambtenaren samen met startups aan oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.

Dit programma biedt startups de unieke kans om de overheid via een laagdrempelige manier te kunnen gebruiken als sparringpartner. Dit is niet alleen waardevol voor het product maar ook voor het netwerk van organisaties wat daar mogelijk achter kan hangen. Wanneer de oplossing dermate succesvol is, kunnen de aangehaakte overheden ervoor beslissen om het product of dienst aan te kopen en daarmee launching customer te worden voor de startup. 


Begeleidingstraject
Startups die geselecteerd worden zullen door een team experts worden begeleid met het verder uitwerken van hun oplossing. Dit begeleidingstraject loopt tijdens het gehele programma en bestaat uit drie fases:
  1. Probleemvalidatie en road map ontwikkeling
  2. Testen en uitwerken van oplossing
  3. Klaarstomen voor na het SIR programma
Deze begeleiding wordt geven door 'Ideahackers', een partij gespecialiseerd in het verder helpen van startups en overige innovatieve MKB-ers

 
Financiering
Startups krijgen maximaal 25.000 euro om hun oplossing tijdens het programma uit te kunnen werken. De begrote kosten die de startup denkt te gaan maken zullen ook uitgebreid verantwoord moeten worden, zowel tijdens de eerste inschrijving als bij de uiteindelijke officiële offerte. 

Na het programma kan de aangewezen instantie ervoor kiezen om het product verder te willen ontwikkelen of aan te kopen. Dit kan bijvoorbeeld door extra pilots te financieren of door een eerste test oplagen aan te schaffen. 


Aanmeldings- en selectieprocedure
Voldoe je aan de eisen om mee te doen aan het startup in Residence programma? Meld je dan aan voor een van de challenges. Dit doe je door middel van een proposal. Hierin dienen een aantal kernelementen van jullie startup en oplossing naar voren te komen. De officiële vereisten staan vermeld bij iedere individuele challenge pagina bij de omschrijving. Op deze punten zullen jullie ook beoordeeld worden. Het is daarom belangrijk dat je je nauwkeurig houdt aan de beoordelingscriteria en vormvereisten. Anders kunnen wij jullie aanmelding helaas niet beoordelen.

Let bij het aanschrijven voor een challenge goed op of er gebruik wordt gemaakt van een Uniform Europese Aanbesteding of van een Meervoudig Onderhandse aanbesteding. Dit is per challenge bovenaan aangegeven. Beide vormen hebben aparte aanbestedingsprocessen en -vereisten.

Op basis van de aanmeldingen zal er een selectie van de beste aanmeldingen uitgenodigd worden om hun voorstel te presenteren voor de ambtenaren en experts die verantwoordelijk zijn voor de betreffende challenge. Uiteindelijk zullen deze  startups een definitieve offerte inleveren. Hierin wordt zowel de eerder ingeleverde informatie uitgebreider toegelicht en wordt er antwoordt op de vragen gegeven die ontstaan zijn tijdens de presentaties.


Vervolgtraject
Aan het einde van het Startup in Residence programma wordt er een ‘Demo Day’ georganiseerd. Op deze dag laten de startups zien waar zij de afgelopen periode aan gewerkt hebben en de oplossing zal gaan bijdragen aan het gestelde challenge. Op deze dag worden verschillende potentiële belanghebbende organisaties uitgenodigd om jullie oplossing te aanschouwen. Indien een organisatie potentie ziet in het verder ontwikkelen van de oplossing, kan er gekozen worden om het product te laten doorontwikkelen of aan te kopen.

Mis nooit een challenge!