Startups uit eerdere ronden

2019

 

 

Coders Co

Gemeente Den Haag - 2019

 

Coders Co. ontwikkelt een tool om informatie uit de tekeningen geautomatiseerd te ontsluiten en te verwerken. Daardoor kan informatie uit de tekeningen worden opgeslagen in een geografische database die makkelijk te integreren is met bestaande geodatabases zoals BAG, BGT en BRK. Door deze informatie in toegankelijke vorm beschikbaar te maken kunnen bestaande processen sneller en efficiënter worden gemaakt, wat een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing oplevert.
 

SecGroep (Workforcio)

Gemeente Den Haag - 2019

 

SecGroep heeft “Workforcio” ontwikkeld: een applicatie die fungeert als een handzaam en toegankelijk digitaal instructie- en opleidingsmiddel. Voor deze ontwikkeling werd de samenwerking gezocht met AR-Producties. Een Amsterdamse ontwikkelaar van Augmented Reality applicaties. Workforcio moet de medewerker in zijn vertrouwde omgeving in staat stellen om met behulp van augmented reality, plaatjes en video’s kennis te maken met nieuwe functies en taken. De applicatie ondersteunt de medewerker bij de uitvoering van taken en wijst hem op de relevante veiligheidsaspecten.
 

Kroosbusters

Gemeente Den Haag - 2019

 

KroosBusters werkt aan een oplossing voor het tegengaan van eendenkroos. Door minder kroosgroei stijgt de belevingswaarde en veiligheid en kunnen de grachten hoogwaardiger worden geëxploiteerd. Exploitanten zullen meer op het water kunnen ondernemen. "Ons prototype vereist dat we moeten testen en experimenteren in de buitenomgeving en het heeft zijn charme als het eindproduct uiteindelijk in het water komt te liggen of toegepast gaat worden. Specifiek is het kroosprobleem een mondiaal groeiend, en complex probleem dat ons dwingt onze expertises te bundelen. De technische uitdagingen boeien ons tot het uitvinden van een oplossing die maatwerk vereist. Ten slotte zien we de gemeente als een partner die deuren kan openen en meerdere partijen kan betrekken bij de ontwikkeling en het vermarkten.”
 

RoundSense

Gemeente Den Haag - 2019

 

RoundSense heeft een oplossing ontwikkeld voor de digitalisering en automatisering van het vastgoedmedia-productieproces, middels eigen hardware en eigen software. Het efficiënt en nauwkeurig in kaart brengen van gebouwen is een essentieel onderdeel daarvan. De vraag naar een compleet pakket van vastgoedmedia producten is de laatste jaren enorm gegroeid. Het viel Adrian en Jeroen echter op dat deze nog altijd afzonderlijk en soms op eeuwenoude, arbeidsintensieve en foutgevoelige wijze geproduceerd worden. Zij vonden dat dat met de huidige ontwikkelingen en vooruitgang in de techniek inmiddels toch veel beter zou moeten kunnen.
 

Devjo

Gemeente Den Haag - 2019

 

Devjo heeft een oplossing bedacht om daklozen te helpen aan een woning, en werkervaring. Devjo wil daklozen, in samenwerking met bouwprofessionals, Tiny Houses laten bouwen bij sportverenigingen. In ruil hiervoor zullen de daklozen als vrijwilligers werkzaamheden verrichten bij de sportverenigingen. “We willen met de gemeente samenwerken omdat we dezelfde doelen nastreven. We willen de gemeente helpen bij het sneller en effectief uitvoeren van het gemeentelijke ’10-puntenplan ter verbetering van de Maatschappelijke Opvang”.
 

FWDpay

Gemeente Den Haag - 2019

 

FWDpay heeft een oplossing om jongeren met (LVB) weer grip te geven op hun geld. De startup wilt het impulsief koopgedrag tegengaan en het stimuleren van financieel bewustzijn staat daarbij centraal. Met deze oplossing wordt de gebruiker uitgedaagd om na te denken voordat zij gaan handelen, door vooraf condities in te stellen voor de eigen bestedingen. Geld is pas beschikbaar als is getoetst dat een beoogde aankoop aan de vooraf bepaalde condities voldoet.
 

Arylis

Gemeente Den Haag - 2019

 

Arylis heeft een oplossing bedacht om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De gemeente zocht een oplossing die bestaande of nieuwe hulpmiddelen inzet om ouderen te helpen hun sociale netwerk te vergroten, met als kanttekening dat het niet een (zoveelste) app moest zijn. Veel ouderen kunnen daar namelijk niet zo makkelijk mee overweg. Het idee van Arylis is om het (bestaande) concept van telefooncirkels uit te bouwen naar een moderne, hedendaagse implementatie. Dit is een combinatie van de dagelijkse telefoontjes tussen deelnemers (menselijk contact) en een slim platform met een efficiëntie organisatie die het organiseren van grote aantallen telefoonkringen mogelijk maakt en deelnemers op een slimme manier met elkaar matcht.

 

WOODYSHOUSING

Ministerie van BZK - 2019

 

WOODYSHOUSING has built a platform that connects those desperate in need for a temporary living space to those supplying. Both parties are present in today’s society, but are failing to connect. This platform acts as a bridge between both parties and thereby simplify the process. The aim is to provide housing for people within 3 to 6 months. These new residents will have a maximum period of 5 years to get their lives back on track and find a permanent residence. WOODYSHOUSING will use the individual talents of the residents within these temporary community. Neighbours in such communities will be able to aid each other with for instance language courses, gardening skills and local home care. This positive approach will not only benefit the community’s internal but also external presence in surrounding neighbourhoods.


www.woodyshousing.com


 

Geronimo.AI

Ministerie van BZK - 2019

 

The team of Geronimo AI focuses on controlling and preventing fraudulent use of lease grounds. Four clients are currently running, each designed with a task in terms of mapping specific areas. An example is their Crop Detector, in which a satellite creates images of crop lands and thereby allows computers to check the farmer’s compliance with national farming laws, based on the changing colours of the crops. This and their other clients allow both governmental- and private organizations to operate more efficiently and effectively, enabling them to scale up tremendously.


www.geronimo.ai


 

Energiebespaarders

Ministerie van BZK - 2019

 

‘Energiebespaarders’ is trying to persuade house owners to restructure their houses into gas free units and thereby contribute to a more sustainable housing environment. They do so by creating a platform called Building Blocks in which local residents, stakeholders and municipalities can efficiently cooperate. The use of sophisticated algorithms and dynamic trading opportunities allows users and stakeholders to skip several unneeded and confusing steps. This simplified process will stimulate house owners in making the first step into a sustainable home.


www.energiebespaarders.nl


 

Mindermoeilijk.nl

Ministerie van BZK - 2019

 

This simple yet sophisticated startup tries to aids those struggling with the understandability of governmental letters. These letters are often filled with governmental jargon, making them easy to understand for the one sending, but not always that simple for the one receiving. ‘Mindermoeilijk’ has created a website on which citizen can look up these difficult and complicated governmental letters. The website provides an easy to understand explanation and thereby takes a away any confusion that might exist within the reader.

Furthermore, the data collected by the user’s search terms also provides the government with valuable feedback. Frequently used terms indicate inefficient explanations within government letters. Rephrasing or further clarification of the content could be implemented based on these results and thereby increase the understandability of governmental communicatie output.


www.mindermoeilijk.nl


 

Agents of Change

Ministerie van BZK - 2019

 

This group of entrepreneurs aims at providing innovative solutions to detect and assist those with low digital literacy capabilities. They are creating a bridge between the physical and digital world.

Initially they started doing so by using the old-fashioned postal cards. But as time went one, they developed their product into the card game ‘Kaart het Aan”. This game can be played by ‘Aankaarters’ and ‘Kaartspelers’. Through the game, aankaarters will notice which problems the kaartspelers are facing and will provide this data to the local initatives. These local initiatives will have a more defined specification of the needs of their target audience, which eventually will lead to a better suited a more inclusive service.


www.kaarthetaan.nl


 

VR-Software

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Wat zijn nieuwe trainingsmethoden en tools om onze medewerkers 21st century skills aan te leren?

De projecten van de Provincie Zuid-Holland visueel naar binnen halen. Dat heeft het team van VR-Software gerealiseerd met de virtual reality app Edumersive. Edumersive is ontwikkeld om interactieve 360° video’s te maken, geschikt voor trainings- en communicatiedoeleinden. (Nieuwe) medewerkers kunnen met de Edumersive app via hun mobiel of VR-bril zien waar de Provincie Zuid-Holland aan werkt. In de organisatie worden de thema’s interne communicatie, arbeidsmarktcommunicatie en onboarding versterkt door een gebruiker in een project te plaatsen. VR-Software gaat verder als Edumersive. Edumersive zal naast VR ook AR in de app verwerken en VR toegankelijk maken voor iedere organisatie.
 

Noria

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Wildcard

Noria heeft een innovatieve techniek ontwikkeld waarmee de provincie plastic/zwerfvuil uit het water kan halen. De systemen kunnen geplaatst worden in rivieren (aan de zijkant of in de bocht), grachten van steden of in de buurt van gemalen. Met het rad van Noria wordt plastic zwerfafval op een milieuvriendelijke en duurzame manier uit het water gehaald. Vervolgens wordt het verwijderde afval kwantitatief (massa) en kwalitatief (soorten) geanalyseerd. Hiermee krijgen we zicht op het plastic zwerfafval dat in de Gouwe drijft. Met deze inzichten zijn we beter in staat om het probleem dichter bij de bron aan te pakken.
 

Ecogoggle

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Wildcard

De biodiversiteit van de leefomgeving is veel lager dan gewenst en overheidsinstanties hebben de taak om dit te verbeteren. Maar hoe weten overheidsinstanties wat ze moeten doen om goede beslissingen te maken over biodiversiteit? Ecogoggle verwerkt enorme hoeveelheden groendata uit allerlei bronnen tot ecologische modellen en maakt hiervan interactieve applicaties. Ontwikkelaars en uitvoerders van biodiversiteitsbeleid kunnen daardoor op een data-driven manier effectieve beslissingen maken en resultaten zichtbaar maken. Zo wordt het voor overheidsorganisaties makkelijker om bij te dragen aan een biodiverse leefomgeving.
 

Blooey

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Welke nieuwe producten kunnen we maken van reststromen van de provincie Zuid-Holland?

Een circulaire design (afval)bak gemaakt van lokaal metaal afval uit de Provincie Zuid-Holland. Remko Verhaagen van design studio Blooey heeft het ontwerp gemaakt tijdens een heel bijzonder co-creatie proces met reïntegratie werkplaats WIJ 3.0 die de afvalbak ook produceren. Het resultaat van dit ‘Create Beauty Do Good’ project is niet alleen een mooi en duurzaam product dat ons op een meer bewuste manier laat kijken naar (hergebruik van) afval, maar biedt ook nieuwe kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 

Datacrunch

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Hoe kunnen we beter weten wat er politiek-bestuurlijk speelt in 52 gemeenten?

Datacrunch is samen met de afdeling bestuur de uitdaging aangegaan om een tool te ontwikkelen dat in kaart brengt wat er speelt binnen de 52 gemeenten op politiek bestuurlijk vlak. Datacrunch verzamelt informatie zoals lokale kranten, politieke partijen en sociale media en analyseert deze op basis van het ontwikkelde algoritme. Dit algoritme selecteert de relevante berichten ('hot topics' en sentimenten) uit al deze data. Deze berichten worden op gemeentelijk en regionaal niveau getoond. Met de tool bespaart de provincie veel tijd, omdat zij niet meer handmatig het nieuws hoeven bij te houden. Ook komen gevoeligheden vroegtijdig in beeld waardoor er beter advies kan worden gegeven.
 

Geronimo.AI

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Hoe kunnen we aan de hand van data het optimale onderhoudsmoment van wegen bepalen?

Geronimo.AI heeft een glazen bol om de wegen van de toekomst mee te bekijken. Door gebruik te maken van beschikbare meetgegevens, wordt een tool ontwikkeld die de wegkwaliteit naar de toekomst toe voorspelt. Kunstmatige intelligentie algoritmes vormen hierbij de essentie. De tool ondersteunt onderhoudsplanners bij het plannen van groot onderhoud, zodat doorstroming en veiligheid kunnen worden gegarandeerd en er kosten kunnen worden bespaard. De eerste resultaten zijn al behaald! Door de analyses van Geronimo.AI zullen de metingen van wegkwaliteit in 2020 op een verbeterde manier worden uitgevraagd aan aannemers. Dit maakt de glazen bol weer een stukje transparanter.
 

SD-Insights

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Hoe kunnen we jonge automobilisten bewust maken van hun verhoogde risico en veilig rijgedrag stimuleren?

Jonge mannelijke automobilisten, in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, hebben per afgelegde kilometer maar liefst 9 keer meer kans om bij een ongeluk betrokken te raken dan een ervaren bestuurder. SD-Insights biedt een service die jonge automobilisten motiveert veiliger te rijden. Met behulp van technologie in de auto wordt het rijgedrag gemeten. Vervolgens krijgen de jonge automobilisten via een app inzicht in hun rijgedrag en feedback hoe zij dit kunnen verbeteren. Door veilig te rijden, kunnen de jonge automobilisten korting verdienen op hun autoverzekeringspremie. Zo rijden de jongeren veiliger en houden ze ook nog eens meer geld over voor leuke dingen!
 

RoadEO

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Hoe kunnen we aan de hand van data het optimale onderhoudsmoment van wegen bepalen?

De provincie Zuid-Holland beheert ongeveer 500 kilometer provinciale wegen. RoadEO gebruikt hoge-resolutiebeelden van diverse satellieten om de kwaliteit van de wegen in de gaten te houden. De metingen die door de satellieten gedaan worden zijn een aanvulling op de fysieke inspecties die met regelmaat plaatsvinden. Door naast deze fysieke inspecties de wegen ook te controleren met satellietgegevens wordt het mogelijk om zwakke plekken veel sneller op te sporen.
 

StaticAir

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: Wat zijn schaalbare oplossingen om fijnstof, roet en/of andere soorten luchtvervuiling te verminderen?

StaticAir zet zich in voor een fijnstof vrije leef- en werkomgeving. De duurzame fijnstof reductiesystemen van StaticAir vangen fijnstof af in zowel de binnen als buitenomgeving. De bewezen techniek wordt in de provincie Zuid-Holland toegepast in de Thomassentunnel, Rotterdamsebaan en Kiltunnel. In het Startup in Residence project wordt het fijnstof reductiesysteem van StaticAir geïntegreerd in een bestaande geluidswand in Naaldwijk. De N222 bestaat uit twee keer twee rijstroken waar veel zwaar vrachtverkeer langs rijd. Een tracé van 100 meter is ingericht met fijnstof reductiesystemen om de fijnstof en roet langs de verkeersader af te vangen.
 

AR World

Provincie Zuid-Holland - 2019

 

Challenge: WildCard

Grootschalige infraprojecten, stadsontwikkelingsprojecten en natuurinrichtingen zijn niet gemakkelijk op papier of in 2D-beelden te vatten. Met de Augmented Reality visualisaties van AR World kunnen betrokkenen letterlijk ín het ontwerp stappen en de toekomstplannen virtueel zien en beleven. Bovendien biedt tracking van reacties en beweging tijdens deze beleving mogelijkheden om intuïtief feedback te geven en te verzamelen. Met dit project wil de provincie onderzoeken hoe het AR en VR kan inzetten voor meer en betere participatie bij ruimtelijke projecten. 

2018

 


 

Sustainable Buildings

Gemeente Den Haag - 2018

 

Sustainable Buildings develops an innovative and user-friendly software application that gives additional insight and control into heat pumps, that way making heat pumps more attractive for homeowners and office building managers. The municipality of the Hague sees the urgency to become more sustainable and has a target to become energy neutral by 2040. This software application can contribute to this. Faris states, “If we really want to make change, we have to attack this challenge from multiple angles. We need to make people aware what is going on by presenting them data and insight from data. And the municipality has access to more than 200 buildings so together we can really make an impact.”
 

Envision Technologies

Gemeente Den Haag - 2018

 

Envision is a tool that uses artificial intelligence to make visual information accessible to visually impaired people. Organizations and companies often find it difficult to recruit people with disabilities as they sometimes require more guidance. Envision’s goal is to empower people with visual impairment to be independent by speaking out the visual information in front of them. As a result, this tool could help people with disabilities gain access to the labour market. Karthik K. states, “We want to work with the government because it is an institution that has the motivation for doing good for the public. Startup in Residence showed us that the Municipality of the Hague is actually encouraging startups to solve this problem.”
 

Urban Mining

Gemeente Den Haag - 2018

 

Urban Mining is starting a new type of crowd funding: not asking for money but for your waste. For every kilo of E-Waste handed in with us, participants receive a share in Urban Mining. Every year a lot of electrical and electronic equipment ends up in incineration facilities, losing valuable resources such as gold, silver but also plastic. Urban Mining operates in a community of upcyclers, making new products out of resources from discarded devices. Urban Mining invites all residents of The Hague to participate. Revenues are shared with all participants. The objective of Urban Mining is to create social jobs in The Hague by dismantling E-Waste and to give a boost to the circular economy by upcycling resources collected in our cities.
 

TrustTester Solutions

Gemeente Den Haag - 2018

 

It is TrustTester Solutions’ ambition to help organisations become a more trustworthy, sustainable business, utilizing all technological opportunities but with respect for the individual by protecting personal data. TrustTester Solutions has developed innovative, widely applicable, easy to use software that enables one to validate information in a quick, efficient and secure way instead of data being shared. Organisations are GDPR compliant when using our solution. For the SIR The Hague challenge ‘Voting without borders’ we used our underlying patented technology to build the StemVeilig software solution. With StemVeilig, TrustTester guarantees quick, secure, and easy accessible digital elections. Arjan van Diemen states, “Our solution reduces the costs of the election process and makes digital voting possible while we ensure that the election process is safe and user-friendly. We foresee that we can also activate more Dutch citizens who live abroad to vote because we make participation in the election process easily accessible.”
 

Get Chef’s

Gemeente Den Haag - 2018

 

Get Chef’s is a food waste pioneer which aims to prevent food waste at corporate and municipality canteens. By incorporating the external costs of food, consumers become aware of the true cost of food and the food choices they make. A recently 6 month study by Green Business Club Zuidas amongst 7 corporates (including ABN Amro & Loyens & Loeff) showed that 31.6% of food is wasted at organized lunch meetings (banqueting). The Municipality of The Hague also experiences food waste at it’s organized lunches. Social enterprise Get Chef’s developed an application for efficiënt, easy ordering of lunches. Using Get Chef’s application, both food waste and associated food costs will be significantly reduced. Additionally, leftovers will be distributed to the Salvation Army. 

 

Studio Rap

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Ontwerp en ontwikkel een futuristisch bushalte-concept.

Studio RAP ontwerpt de bushalte van de toekomst, deze wordt 3D geprint en is daarmee gemakkelijk aanpasbaar aan de wensen van de opdrachtgever en de locatie. Studio RAP maakt het ontwerp en kan met robots de gewenste halte printen. Allerlei innovaties komen in de halte terug, die geïntegreerd zijn in het design. Tijdens het Festival van de Toekomst zijn drie ontwerpen gepresenteerd via een VR experience. Een pilot locatie is gevonden in Rotterdam.
 

EVAnet

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Ontwerp en ontwikkel een futuristisch bushalte-concept.

EVAnet heeft een innovatief concept uitgewerkt voor de bushalte van de toekomst. De bushalte 2.0 maakt voorzieningen beschikbaar zoals het ophalen en retourneren van pakketjes, deelauto ophalen, fiets stallen of een boormachine lenen van een buurman. Tijdens het Festival van de Toekomst heeft de provincie Zuid-Holland drie prototypes van de bushalte 2.0 aangeschaft. EVAnet en de provincie zijn momenteel op zoek naar geschikte pilot locaties.
 

uHoo

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Zoek een innovatieve manier om luchtkwaliteitsgegevens samen met burgers te verzamelen.

Met behulp van de zelf ontwikkelde slimme meetsensoren van uHoo krijgen ruim 60 inwoners van Alblasserdam meer inzicht in de kwaliteit van de lucht in hun huis. Gedurende een jaar meten de sensoren stoffen in huis die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid zoals bijvoorbeeld stikstofdioxide en fijnstof. Via een app zijn de meetwaarden op telefoon of tablet zichtbaar. Bij een slechte luchtkwaliteit krijgen de deelnemers tips om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld meer of juist minder ventileren. Het project maakt mensen bewust van de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving en de invloed die zij daar zelf op kunnen hebben. Uniek aan dit experiment is dat de metingen worden gecombineerd met een onderzoek naar de luchtkwaliteit buitenshuis. Daarover is op dit moment nog weinig bekend. Daarom wordt ook een aantal buitenluchtmeters in het dorp geplaatst. Alle meetgegevens bij elkaar leveren informatie op over hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in Alblasserdam.
 

Polisens.io

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Zoek een innovatieve manier om luchtkwaliteitsgegevens samen met burgers te verzamelen.

Polisens.io biedt een monitoringssysteem voor luchtvervuiling voor steden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de laatste ontwikkelingen in detectietechnieken en Internet of Things. Door sensoren te installeren op het openbaar vervoer creëert Polisens.io een gedetailleerde locatiegebonden kaart van luchtvervuiling in steden. Door deze data in samenwerking met datascientists van de provincie te combineren met andere databronnen, warmtekaarten, rapporten en aanbevelingen pakken we samen de luchtvervuiling in stedelijke gebieden aan. De stadsbussen van Arriva gaan met ondersteuning van 10 sensoren van Polisens.io de luchtkwaliteit meten in het centrum van Leiden. De sensoren zullen de lucht testen op onder andere fijnstof. Het unieke aan dit project is dat op straatniveau de luchtkwaliteit van een hele stad in kaart gebracht kan worden. Nu worden daarvoor een beperkt aantal meetpunten gebruikt en wordt aan de hand van modellen de rest van de vervuiling in de stad berekend.
 

10XL

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Maak een businesscase om een specifieke stroom bedrijfsverspilling van de provincie om te zetten in verkoopbare producten.

10XL heeft een 3D-printer gebouwd waarmee het grote producten tot zes meter lengte uit één stuk print. Met deze printer worden 100 nieuwe fietsbankjes gemaakt van gerecycled plastic afval. De bankjes worden geplaatst in Zuid-Holland, op locaties die door de fietsers zelf zijn gekozen. Maandag 1 oktober 2018 onthulden gedeputeerde Floor Vermeulen, Marga de Jager (directie ANWB(Algemene Nederlandse Wielrijders Bond)) en Douwtje de Vries (hoofd vereniging Fietsersbond) het eerste bankje in Wassenaar, samen met de fietser die deze locatie heeft doorgegeven.
 

Noorderwind

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Maak een businesscase om een specifieke stroom bedrijfsverspilling van de provincie om te zetten in verkoopbare producten.

Het team van Noorderwind heeft een methodiek ontwikkeld - de REsprint - waarmee het in 5 dagen afvalstromen in kaart brengt om deze vervolgens te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. De provincie gaat deze methodiek toepassen bij de verbouwing van het provinciehuis in 2019. Het product “talking towers” wordt gemaakt van plafondplaten uit het provinciehuis. Hier kunnen gasten en medewerkers met elkaar in gesprek en direct hun devices opladen.
 

Cittamap

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Ontwikkel een innovatief concept voor onze lege culturele erfgoedsites.

Cittamap ontwikkelt een online applicatie waarmee leegstaand cultureel erfgoed in Zuid-Holland beter in kaart wordt gebracht. De applicatie koppelt informatie over de monumenten aan open data uit de omgeving, bijvoorbeeld over demografie, inkomen, toegankelijkheid, en nog veel meer. Hiermee kan de provincie de leegstand monitoren en de ontwikkeling van passende oplossingen stimuleren. De eerste versie van de applicatie is gelanceerd tijdens het Festival van de Toekomst.
 

MoNEWment

Provincie Zuid-Holland - 2018

 

Challenge: Ontwikkel een innovatief concept voor onze lege culturele erfgoedsites.

MoNEWment is een online platform dat monumenten en mensen bij elkaar brengt. De website fungeert als een netwerk dat consumenten, professionals, innovators en monumenten met elkaar in contact brengt. Er start een traject zodra er een match is gevonden tussen een monument en er genoeg mensen zijn om dit te vullen en te financieren. 

2017

 

 

 

 

Avenieuw

Gemeente Den Haag - 2017

 

Avenieuw’s goal is to improve traffic management, as such the startup will offer the municipality of The Hague a data driven Artificial Intelligence (AI) all-in-one platform. The platform will consume large amounts of data sources, to analyze, predict, recommend and continuously learn through analyzing multiple data sources related to traffic information. In particular that startup will be looking at the parking capacity in the city during events. Avenieuw will initially focus on the popular seaside area Scheveningen. This area hosts lots of events and could benefit a lot from the solutions the startup has to offer. Avenieuw aims to recommend certain mitigation measures to minimize the traffic impact. To make the information accessible to both citizens and stakeholders the start-up will connect the platform to existing apps and websites, such as social media. In addition, traffic related apps will be able to integrate with our platform.
 

Eventpeak

Gemeente Den Haag - 2017

 

Startup Eventpeak is an application that will help the financial district of The Hague, The Beatrixkwartier, thrive. The Beatrixkwartier is an area where lots of events and activities take place, however information on where they take place is scattered across various sources. As such, Anke feels there are lots of missed-opportunities to connect, network and share knowledge with one another within this area. Anke’s goal is to make the Beatrixkwartier a happier and more interesting place to work and do business. The application will connect the existing hubs and increase visibility of events and activities that take place in the area. The startup aims to change the Beatrixkwartier into a vibrant place, so that people that work there will have more opportunities to engage, learn, and connect. The Beatrixkwartier will be buzzing soon, as it will be the place to be for meeting up and doing business!
 

One Day The Hague

Gemeente Den Haag - 2017

 

The startup One Day The Hague will be developing a service for tourists that wish to visit The Hague. The start-up’s services will make it easy to plan a visit to the City of The Hague, as it offers complete packages which include tickets, bookings and tourist information. These packages are tailored to their preferences and interests based on data collected via the website. By offering a complete package based on a certain theme, a complete experience can be offered, which will leave visitors with an amazing impression of the city. One Day The Hague eliminates the hassle in selecting the best activities and provides people with a tour with carefully selected local hotspots while including a variety of local businesses. Tourists will experience the best that The Hague has to offer while local businesses benefit from the increase of customers that are directed their way. Daan states, ​“Our service should make it far easier for international visitors to have a truly local experience in our beautiful city”. 

Driven To Impact

Gemeente Den Haag - 2017

 

Startup Driven To Impact is looking to solve the complex puzzle that surrounds healthcare in the Netherlands. The startup has experienced that information with regard to healthcare is often scattered and inaccessible especially for those who are in need of it the most. Dennis states “Thanks to our excellent healthcare system, we have a tremendous amount of resources. Unfortunately, the people that truly need it, often don’t know how to find it”. The startup Driven To Impact will collect essential information on health care provided in the Netherlands. Their plan is to create a platform which will be a central place for information on health care, as well as easy accessible and user friendly. This will not only benefit those in need of care and their direct environment, but it will also have a great impact on the economy as care can be provided more efficiently.
 

One Stop Shop Tool

Gemeente Den Haag - 2017

 

Startup One Stop Shop will design an application that helps house owners to assess the need for energy efficiency measures in their homes. In addition, it will motivate house owners to reduce their CO2 footprint by illustrating the economic value of the home improvements. The app will also show the different subsidy options offered by various organizations. This is useful as this information is often scattered across different sources. Ultimately, the application will offer a full-package service for the specific measures so that the barriers of making a house energy efficient will be reduced. Hala feels that “homes have great meaning for us, home is where we belong”. Hala lost her home due to the war in Syria. She states “Losing my home in Damascus has made me realize that ‘home’ has such great meaning. I had no home to go to until I arrived in The Hague. I arrived uprooted and tired from the losses of war. Looking after our homes gives meaning to our lives. It is not a business, but my passion.”
 

The Next Green Thing

Gemeente Den Haag - 2017

 

‘The Next Green Thing’ is an app that empowers people to design their own solar-green roof in a few clicks. Solar panel and green roof designs are often dictated by suppliers. Sharat plans to provide green and solar roof designs that bypass current issues of costliness, involvement of middlemen, lack of scientific knowledge, and esthetics. Imagine being able to design your solar/green roof just like you would do with your living room? The Next Green Thing allows users to create their own solar, green or combination rooftop designs. “Green and solar roofing is one of the major untapped environmental sustainability solutions today” according to Sharat. “We aim to empower the customers to design their own roofs, not only maximizing utility, but also matching their esthetics and taste. In this way, we envision our innovative roofing solution to enable green technology to become accessible to the public in a big way. So if you start seeing trendy looking solar-green roofs in the near future you are looking at The Next Green Thing!” 

2016

 


 

MyCleanCity

Gemeente Den Haag - 2016

 

MyCleanCity App created a solution with the municipality of The Hague for waste. Prashant, founder of the startup, always felt close to his hometown community back when he was living in India. People looked after each other and there was a lot of interaction. Prashant states: ‘Having now called The Hague my home for nearly nine years, I have yet to experience this community closeness and I miss it. I thought of an idea that connects neighbors and simultaneously tackles a challenge the municipality of The Hague faces: waste on the streets. We’re working together on a solution that involves an app that helps neighbors to communicate with each other and motivates them to act on their increasing sense of responsibility towards the environment. It provides the necessary information about waste collection and it allows you to notify your neighbors and the municipality when the (ORAC) containers are full or clogged. If you want to get rid of usable items you can easily offer them to your neighbors using the app. By sharing information about trash and reusable items, the app will connect neighbors, working together for a cleaner city!’Mis nooit een challenge!